Voor 15:00 besteld - op werkdagen dezelfde dag verzonden

Privacyverklaring

Uw Privacy

Wat zijn mijn persoonsgegevens?

De persoonlijke gegevens die u aan ERC Werkman verstrekt worden gebruikt om uw bestelling te verwerken. Uw gegevens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derde partijen die ze kunnen gebruiken om direct contact met u op te nemen (via spam e.d.).

De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) beschermt

Volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft u het recht geinformeerd te worden over het verwerken van uw persoonsgegevens. ERC Werkman is verantwoordelijk voor alle informatie die u aan ons verstrekt, als u bijvoorbeeld een account aanmaakt of een bestelling doet.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ERC Werkman verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@erconline.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ERC Werkman verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- ERC Werkman verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

ERC Werkman neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ERC Werkman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en NAW-gegevens verbonden aan orders in onze webwinkel bewaren wij maximaal 7 jaar voor administratieve doeleinden. Uw accountgegevens kunnen indien gewenst op uw verzoek verwijderd worden. Neem in dat geval contact op met onze klantenservice. Inactieve accounts, daaronder wordt verstaan een account aanmaken zonder iets te bestellen, worden binnen 1 maand verwijderd.

Cookie Policy
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ERC Werkman gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken.
- ERC Werkman heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten
- ERC Werkman heeft het laatste deel van het IP-adres gemaskeerd
- ERC Werkman heeft 'gegevens delen' uitgezet

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ERC Werkman en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@erconline.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
ERC Werkman wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ERC Werkman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@erconline.nl.
ERC Werkman heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- SSL: Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.


Delen van persoonsgegevens met derden

ERC Werkman verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ERC Werkman blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Webwinkelsoftware & Webhosting
OS commerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van OS commerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Yourhosting BV. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Yourhosting B.V. heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Yourhosting B.V. is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Payment processors

Pay.nl & PayPal
Voor het afhandelen van betalingen in onze webshop maken wij onder andere gebruik van de payment processors Pay.nl & Paypal. Deze verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl & PayPal bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Dropshipping

Bij het 'Dropshippen' van producten wordt het door u bestelde product vanaf de desbetreffende dropship partij (importeur/groothandel) naar uw adres verstuurd. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens delen, deze worden dan uitsuitend gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Logistiek

Postnl, GLS & DPD
Voor het afleveren van het door u bestelde product maken wij gebruik van de pakketdiensten van Postnl, GLS en DPD. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Postnl, GLS & DPD delen, deze worden dan uitsuitend gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens:

ERC Werkman
Landsteinerhof 12
7908BB Hoogeveen
Tel: 0528-230974
Website: https://www.erconline.nl
E-mail: info@erconline.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

R.S. WerkmanDe ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.